دوره های عمومی زبان انگلیسی ( Pre-Intermediate )

Pre-Intermediate 3 B2

دوره : Pre-Intermediate

استاد : عارف انتظاری

در حال برگزاری

Pre-Intermediate 6 A2

دوره : Pre-Intermediate

استاد : عارف انتظاری

در حال برگزاری

Pre-Intermediate 3 B3

دوره : Pre-Intermediate

استاد : عارف انتظاری

در حال برگزاری

Pre-Intermediate 5 B1

دوره : Pre-Intermediate

استاد : ساحل دیهیم

در حال برگزاری

Pre-Intermediate 5 A3

دوره : Pre-Intermediate

استاد : جمشید جعفردوست

در حال برگزاری

Pre-Intermediate 5 A2

دوره : Pre-Intermediate

استاد : آزاده حمیدی

در حال برگزاری

Pre-Intermediate 4 C2

دوره : Pre-Intermediate

استاد : هادی قدرت قره باغ

در حال برگزاری

Pre-Intermediate 4 B1

دوره : Pre-Intermediate

استاد : مرضیه بابازاده

در حال برگزاری

Pre-Intermediate 4 A2

دوره : Pre-Intermediate

استاد : مرضیه بابازاده

در حال برگزاری

Pre-Intermediate 2 B2

دوره : Pre-Intermediate

استاد : نعیمه نقیبی

در حال برگزاری