علی عباسی

 

علی عباسی حیدرلو از مدرسان با سابقه زبان انگلیسی می باشد که 13 ساال تجربه تدریس در دوره های مختلف زبان انگلیسی را در کارنامه کاری خود دارد.