تماس با ما

دپارتمان مرکزی آموزش مجازی آواتاک

: آقای حامد جلالی لک
: 044-33466781
:
: info@eavatalk.ir
: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، روبروی مرکز خرید دانشکده، کوی 41